תוכנית הפרויקט הלאומי בבתי הספר הטכנולוגיים

 

התכנית הייחודית בבתי הספר הטכנולוגיים מותאמת לצרכים הייחודיים של התלמידים ולצוותים החינוכיים בבתי הספר אלה.

 

התכנית ממוקדת במניעת נשירתם של בני נוער יוצאי אתיופיה מבתי הספר והבאתם למיצוי הפוטנציאל הלימודי שלהם ולחיזוק הזהות האישית, בהתאם למסלולים הטכנולוגיים בהם הם נמצאים.


בשנת הלימודים תשע"ג יהיו בתוכנית 305 תלמידים יוצאי אתיופיה הלומדים בבתי ספר טכנולוגיים משכבות ט'-יב'  בערים אשקלון, חדרה, נתניה לוד וגדרה.

הפרויקט הלאומי בחדשות

 

סטודנטים ממדרשת רופין חונכים תלמידים בחדרה

30/6/13

מפגשי העצמה נשית לבוגרות התוכנית הטכנולוגית באשקלון - 30/6/13 

כנס הצלחות לסיכום שנה"ל תשע"ג - 12/6/13 

תלמידים מתוכנית space באשדוד שמעו מניצולת שואה את סיפורה - 30/4/13

ההצגה "גור אריה יהודה" בביה"ס נעמ"ת בלוד - 10/3/13

שבוע מורשת יהדות אתיופיה בביה"ס אמי"ת באשדוד - 3-7/3/13

תלמידי הפרויקט הטכנולוגי של הפרויקט הלאומי נחשפו לתוכניות אקדמיות ברופין - 4/3/13

 

 

 

 

אוכלוסיית היעד של התוכנית


תלמידי התוכנית הם תלמידים בני העדה האתיופית, אשר נשרו ממסגרות שונות בעיר והגיעו לבית הספר חסרי אמונה בעצמם ובמסוגלות שלהם וחסרי אמון במערכת הבית ספרית.

 

הנערים והנערות אינם מאופיינים במוטיבציה חזקה ללמידה וקשה להניע אותם ללמידה. הסיבה לכך היא מספר הכישלונות שהם חוו בתחום הלמידה והקשיים האישיים והמשפחתיים של כל אחד.

 

 

מטרות התוכנית בבתי הספר הטכנולוגיים

 

המטרות המרכזיות של התכנית: מטרות התכנית הן כוללות ומתייחסות לשלושה מישורי פעולה מרכזיים – התלמידים, המורים וכלל התכנית:

 

ברמת התלמידים 

 

 • בתחום הלימודי
  • הגברת הנוכחות ומניעת נשירה של התלמידים
  • מקסום הישגי התלמיד במסלולים השונים
  • הרחבת תפיסת התלמיד לגבי למידה ובית הספר
  • הרחבת האופקים של התלמיד בתחומי ידע כללי

 

 • בתחום האישי
  • העלאת הדימוי העצמי של התלמיד

 

 • בתחום החברתי
  • חיזוק התקשורת הבין אישית

 

 

ברמת המורים

 

 • בקרב המורים וצוות בית הספר - הרחבת התפיסה הרב- ממדיות של התלמידים
 • בקרב מורי התכנית - שיפור בדרכי העבודה עם התלמידים

 


בנוסף, המנחים פועלים לחיזוק הקשר של ההורים עם בתי הספר.

 

 

 

תשומות מרכזיות של התכנית

 

במישור הלימודי,  ננקטים מספר צעדים מרכזיים: מיפוי עומק של התלמידים בשיתוף ביה"ס וקביעת תוכנית אישית להתקדמות לימודית. שילוב קבוצות הלמידה של התוכנית בשעות הבוקר, שילוב חוגים במהלך הלמידה, מתן ביטוי לאינטליגנציות השונות של התלמיד וליווי פדגוגי של הצוות החינוכי בתכני ההוראה הפרטנית ואינטליגנציות מרובות.

 

בהיבט החברתי, נערכות פעילויות חוץ נרחבות ומגוונות, סדנאות קבוצתיות בנושא זהות אישית וקבוצתית, וליווי הצוות החינוכי על ידי אנשי מקצוע ומנחה התוכנית.

 

 

פעילות חוץ אתגרית לגיבוש ופיתוח תחושת המסוגלות

 

בהיבט האישי, מתבצע ליווי אישי נרחב וחניכה משמעותית על ידי מנחה החינוכי  נוכחות מנחה הנוער בזירות שונות בחיי הילד- בביתו, במקומות בילוי ובשכונה וחיבור ההורים לתוכנית תוך גיוסם לצורכי הילד.


 

ברמת המורים

 

 •  הידוק הקשר בין מורה לתלמיד והגברת התחושה של התלמידים שלמורה אכפת מהם
 • הרחבת השימוש בשיטות הוראה מגוונות והעלאת רמת הציפיות של המורים מהתלמידים בתחום הלימודי

 

 

ביקור תלמידי בתי הספר הטכנולוגיים במכללת קרית אונו

 

 

 

ההערכה


הפעלת התכנית מלווה בהערכה מעצבת. מטרת ההערכה היא לספק ליוזמי התכנית ולמפעיליה ב'שדה' מידע אשר יסייע להם בשיפור ההפעלה של התכנית והרחבת התאמתה לבתי הספר ולבני נוער יוצאי אתיופיה בסיכון. ההערכה תתמקד בדרך הפעלת התכנית ובמידת השגת התוצאות המצופות - הן ברמת כלל המערכת והן ברמת התלמידים הנחשפים לה. 

 


מטרות ההערכה

 

 • לזמן למידה על התכנית ככלל, ולכל מנחה – על המסגרת עליה הוא אחראי.
 • לזהות חוזקות וחולשות בתחומים השונים אותם הממצאים מקיפים.
 • לסייע לצוות התכנית להציב מטרות ויעדים בבניית תוכנית העבודה לשנת הלימודים תשע"ג.
 • משוב על התכנית
 • מדדים שונים של התפיסה העצמית של התלמידים, המוטיבציה שלהם והתחושה שלהם בבית הספר.

 

 

שאלות ההערכה:  ההערכה ממוקדת במספר שאלות מרכזיות:

 

(1) באיזו מידה הושקעו התשומות המתוכננות של התכנית?

 • בהכנת תוכנית אישית ומיפוי בסיסי לכל תלמיד
 • בקיומם של מפגשים אישיים של התלמידים עם מנחה הנוער וצוות ההוראה
 • בקיומם של מפגשים קבוצתיים ופעילויות חברתיות מחוץ לבית הספר


(2) באיזו מידה הושגו התוצאות המצופות – ברמת התלמידים, המורים וכלל התכנית?

 

 

ברמת התלמידים,

 • הגברת הנוכחות וחיזוק תחושת השייכות של התלמידים לבית הספר
 • מעבר תלמידים למסלולים ברמה לימודית גבוהה וסיום עם תעודה פורמאלית כלשהי.
 • הגברת המוטיבציה להשקעה בלימודים והבנת חשיבות הלמידה למוביליות חברתית
 • חיזוק הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות העצמית
 • הרחבת דרכי התקשורת הבין אישיים – כלפי תלמידים אחרים והמורים
 • הרחבת תמונת העתיד של התלמיד בתחום הלימודי והמקצועי 

 

 

ברמת המורים,

 • הידוק הקשר בין מורה לתלמיד והגברת התחושה של התלמידים שלמורה אכפת מהם
 • הרחבת השימוש בשיטות הוראה מגוונות והעלאת רמת הציפיות של המורים מהתלמידים בתחום הלימודי

 

מטרות, דרכי פעולה ותוצאות מצופות בתכנית עבור תלמידים יוצאי אתיופיה בבתי הספר הטכנולוגיים

 

 

 

 מטרות

 דרכי פעולה להשגת המטרות (תשומות)

 תוצאות מצופות

   ברמת התלמידים    
 1 מקסום הישגי התלמידים במסלולים השונים

- הכנת תוכנית אישית לכל תלמיד

- מיפוי בסיסי לכל תלמיד ושיבוץ בתגבורים

- מעבר תלמידים למסלולים ברמה לימודית גבוהה יותר

-  סיום וקבלת תעודה כלשהי.

 

 2 הרחבת תפיסת התלמיד לגבי למידה ובית הספר

- תיווך של מנחה החינוכי את הלמידה בבית הספר

- תהליך אישי עם התלמיד – שיחות  אישיות ממוקדות מטרה בהנחיית פסיכולוג

- הגברת מוטיבציה להשקיע בלימודים

- יתר הבנה של חשיבות הלמידה (למוביליות חברתית)

- חיזוק תחושת השייכות לבית הספר וגאוות היחידה

 

העלאת הדימוי העצמי של התלמיד - תהליך אישי עם התלמיד – שיחות אישיות ממוקדות מטרה בהנחיית

- תהליך קבוצתי של סדנאות קבוצתיות

 

חיזוק הדימוי והמסוגלות העצמית
 4  חיזוק התקשורת הבין אישית

תהליך קבוצתי של סדנאות קבוצתיות

 הרחבת דרכי התקשורת

 

 5 הרחבת אופקים - פעילויות חברתיות מחוץ לבית הספר (טיולים, מוזיאונים, סוסים, חוגים, וכד')

- הצגת דמויות לחיקוי

- חשיפה למגוון פעילויות.

- הרחבת תמונת העתיד של התלמידים בתחום הלימודי והמקצועי  

 

       
  ברמת המורים    
 1 הרחבת התפיסה הרב-ממדית בקרב המורים וצוות בי"ס

- עבודה על התכנית האישית עם צוות בית הספר 

- מיפוי עומק דינמי לתלמידים בסיכון או בסיכוי, המעדכן לאורך השנה.

- נוכחות אקטיבית בישיבות פדגוגיות

- הידוק הקשר בין מורה לתלמיד
- חיזוק התחושה של התלמידים שלמורה אכפת מהם
 2 שיפור בדרכי העבודה של מורי התכנית עם התלמידים ליווי מורים על ידי מנחים חינוכיים, כולל צפייה, משוב, רפלקציה – (שיח מול מורים וצוות בית הספר על בסיס התוכנית האישית)

- שימוש בשיטות הוראה מגוונות

- הידוק הקשר בין מורה לתלמיד

- העלאת הציפיות ברמה הלימודית

       
  ברמת התוכנית    
 1 מיצוב התכנית בבית הספר  הסברה למורים – מה התוכנית, תחומי סיוע, הגדרת תפקיד של המנחה. סיוע בכל תחום.   
 2 מיצוב התכנית בקרב התלמידים הידוק הקשר האישי בין מורים ותלמידים בתכנית   
 3 הבאת תלמידים לבית הספר – נוכחות ונשירה מעקב נוכחות, עידוד תלמידים, שיח עם המורים, ביקורי בית, שיחות עם הורים, קשר עם הקב"סים.   הגברת הנוכחות של התלמידים בבית הספר
 4 טיפוח צוות מקצועי של מנחים בתכנית

באמצעות:

 • ימי צוות
 • הכשרות
 • התמחות
 • ליווי אישי 

- למידת עמיתים

- יצירת קבוצת השתייכות שמאפשרת למידה הדדית

- הגברת המעורבות והמחויבות של הצוות

 

 

 

בצוות מצליחים ומנצחים - תלמידי התוכנית בחווית עבודת צוות במלחמת צבע (פיינטבול) בכפר סבא

 

 

טיפוח והעצמה בתחום הרגשי – חברתי


הנתונים הנוגעים להיבטים הרגשיים והחברתיים נמדדים באמצעות טפסים המחולקים לתלמידי התוכנית, לתלמידי בית הספר שאינם בתוכנית ולצוות המורים.

 

 1. מעורבות הורים – אחת המטרות של התוכנית בבתי הספר הטכנולוגיים היא להעצים את השותפות של ההורים בנעשה בבית הספר. בעקבות דגש שהושם על היבט זה במהלך התוכנית, חל שיפור בתחום זה.
 2. תקשורת בין-אישית – תלמידי התוכנית אהודים בחברת תלמידים אחרים, אוהבים לעזור לאחרים ורק מעטים מהם מסתבכים בקטטות.
 3. דימוי עצמי חיובי – התלמידים מדווחים על עצמם שהם אופטימיים, שמחים ומרוצים – בדיוק כמו שאר התלמידים שאינם בתוכנית.
 4. גיבוש תמונת עתיד

 

 

 

 

סיפור הצלחה מיוחד – אחד מני רבים


אילנית בן גרא מנחה בחדרה מספרת על תלמיד שכבת יא' שקט, מופנם וחלש לימודית וחברתית אך בעל מוטיבציה אדירה ועמידה בלוחות זמנים יוצאת דופן. התלמיד מעולם לא השתתף בפעילויות חוץ או בית ספריות של הפרויקט למעט קבוצות הלמידה. בתקופה האחרונה החלטתי שאני רוצה להביא את התלמיד לרצות להשתתף בפעילויות השונות ולתת לו הזדמנות לבוא לידי ביטוי מכיוון שמעולם לא שמעתי או חוויתי את דעותיו ותחושותיו. לכן בכל פעילות או סדנה שהייתה דאגתי לפנות אליו באופן אישי ולבקש ממנו לבוא ולהשתתף וגם מניתי את הסיבות למה כדאי לו לבוא, ציינתי עד כמה חשוב לי שיגיע ויטול חלק כתלמיד שמהווה דוגמא לשאר חבריו בקבוצה, רציתי לחזק ולציין את חוזקותיו. אט אט הוא החל להגיע למפגשים, הוא נכח בסדנת זהות אישית והגיע לביקור במכללת קריית אונו. יתרה מזאת, בשבוע שעבר שוחחנו וסיפרתי על קבוצת נוער מוביל שאני מקדמת ושהייתי מאוד רצה שיהיה חלק ממנה, הוא לא נתן לי תשובה מיידית אך הבטיח שיחשוב, להפתעתי הרבה הוא הגיע למפגש הראשון וכמובן בזמן.


אני מאמינה שהיחס האישי שנתתי לו, שיבחתי אותו לפני הקבוצה והחשיפה לתכנים של הפעילויות שנכח בהן הובילו אותו לרצות להיות חלק פעיל בפרויקט. אף שאינו חזק לימודית, אני שמחה ורוצה שיתחזק אישית וחברתית וזה יהווה עוגן חזק בתמונת העתיד שלו.