חינוך החשיבה עלונים בודדים 1998

יורם הרפז - עורך

.......................................................................................................

עלון 13 מתמקד בגישה הקונסטרוקטיביסטית בהוראה ובלמידה;  עלון 14 מוקדש למאמריו של פרופ' רוברט סטרנברג על סגנונות חשיבה ולמידה וגישתו לאינטליגנציה האנושית;  עלון 15  בעיקרו עוסק בידע ובמקומו בהוראה ובלמידה.

 

 

 

.......................................................................................................

254 עמודים  |  105 ש"ח  לרכישת העלון

.......................................................................................................

 

 

תוכן העניינים

 

עלון מס' 13

  • דבר העורך
  • המקריות של השפה – ריצ'רד רורטי
  • הרמנויטיקה לימודים כלליים והוראה – ריצרד רורטי 
  • מבוא לקונסטרוקטיביזם רדיקלי – ארנסט פון גלזרפלד 
  • שאלות ותשובות על קונסטרוקטיביזם רדיקלי – ארנסט פון גלזפרלד
  • על ניתוח ההגמוניה – מיכאל אפל 
  • הייתכן קונסטרוקטיביזם קונסטרוקטיבי – שלמה בק

 

עלון מס' 14

 

עלון מס' 15