חינוך החשיבה עלונים בודדים 1998

יורם הרפז - עורך

.......................................................................................................

עלון 13 מתמקד בגישה הקונסטרוקטיביסטית בהוראה ובלמידה;  עלון 14 מוקדש למאמריו של פרופ' רוברט סטרנברג על סגנונות חשיבה ולמידה וגישתו לאינטליגנציה האנושית;  עלון 15  בעיקרו עוסק בידע ובמקומו בהוראה ובלמידה.

 

 

 

.......................................................................................................

254 עמודים  |  105 ש"ח  לרכישת העלון

.......................................................................................................

 

 

תוכן העניינים

 

עלון מס' 13
• המקריות של השפה – ריצ'רד רורטי
• הרמנויטיקה לימודים כלליים והוראה – ריצרד רורטי 
• מבוא לקונסטרוקטיביזם רדיקלי – ארנסט פון גלזרפלד 
• שאלות ותשובות על קונסטרוקטיביזם רדיקלי – ארנסט פון גלזפרלד
• על ניתוח ההגמוניה – מיכאל אפל 
• הייתכן קונסטרוקטיביזם קונסטרוקטיבי – שלמה בק

 

עלון מס' 14
• סגנונות חשיבה בבית הספר – רוברט סטרנברג ואלנה גריגורנקו
הוראה והערכה של אינטליגנציה מצליחה – רוברט סטרנברג
לקראת תיאוריה משולשת של האינטליגנציה האנושית – רוברט סטרנברג

 

עלון מס' 15
דבר העורך 

תוכן וביקורתיות – מטרות ההוראה – ויליאם הייר

חינוך וחשיבה – תפקיד הידע – רוברט גלזר

בניית הידע – השקפה קונסטרוקטיביסטית רדיקלית – אנטוניו בטנקורט

על הבנת טבעו של ידע מדעי – סוזן קארי וקרול סמית

ידע כמתווה – דיוויד פרקינס

בחירת נושאים פוריים ללמידה אינטגרטיבית – דיוויד פרקינס

תוכני הלימוד והוראתם – משמעויות סוציולוגיות ופילוסופיות – דוד גורדון 

• הוראת מיומנויות של אוריינות מדע וחשיבה ביקורתית באמצעות חשיבה – דוד גורדון

חשיבה על חשיבה באמצעות חידות